เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง เก๋ง(110) กระบะ(320) รถตู้(210)  
Best Deal 2 Best Deal 2 Best Deal 2  
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 300,000 300,000 300,000  
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  600,000  600,000  600,000  
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -  -  -  
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้  -  -  -  
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง) -  - -  
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ - - -  
น้ำท่วม - - -  
ภัยธรรมชาติ - - -  
อื่นๆ - - -  
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)  
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (0) (0) (0)   
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร - - -  
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) - - -  
การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 100,000 100,000  
เบี้ยประกันภัยรวมพ.ร.บ. 2,350 3,600 3,900  
ส่วนลด % (ประหยัด) -250 -300 -300  
คงจ่าย 2,100 3,300 3,600  

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถญี่ปุ่น (ยกเว้นรถยุโรป และรถสปอร์ตนำเข้า 2 ประตู)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (เก๋ง+กระบะ 4 ประตู รหัส 110) (กระบะ+CAB 320) (รถตู้ รหัส 210)
3. เบี้ยประกันข้างต้นรวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. ไม่จำกัดอายุรถ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. คุัมครองตามแผนประกันที่เลือก

Image not available

วิริยะประกันภัย

Image not available

เอเชียประกันภัย

Image not available

อาคเนย์ประกันภัย

Image not available

สินทรัพย์ประกันภัย

Image not available

LMG ประกันภัย

Image not available

อลิอันซ์ซีพี

Image not available

MSIG ประกันภัย

Image not available

เมืองไทยประกันภัย

Image not available

เทเวศประกันภัย

Image not available

มิตรแท้ประกันภัย

Image not available

ไทยไพบูลย์

Image not available

เคเอสเค ประกันภัย

Image not available

บริษัทกลาง