เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง เก๋ง(110) กระบะ(320) รถตู้(210) แท็กซี่(710)
2A110 2A320 2A210 2A710
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 300,000 300,000 1,000,000 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  600,000  600,000  1,000,000 1,000,000 
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -  -  -
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้         
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง)  - -  100,000 100,000 
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ - - 100,000 100,000
น้ำท่วม - -    
ภัยธรรมชาติ - -    
อื่นๆ - -    
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)    
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+6) (1+2)    
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 100,000    
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร)  50,000 50,000    
การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 100,000    
เบี้ยประกันภัย     1,850    2,850    
ส่วนลด % (ประหยัด)      -200     -250    
คงจ่าย     1,650    2,600    

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถส่วนบุคคล ไม่รับจ้างหรือให้เช่า หรือใช้ในเชิงพานิชย์(หรือผู้เอาประกันนิติบุคคล)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (เก๋ง+กระบะ 4 ประตู รหัส 110) (กระบะ+CAB 320) 
3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. จำกัดอายุรถไม่เกิน25ปี, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7.  อัตราเบี้ยนี้รวมส่วนลดการติดตั้งกล้องเเล้ว