เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง กระบะ(320)   รถตู้(210)  
WS2E    WS2E  
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 500,000   500,000   
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  1,000,000   1,000,000   
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -    
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง) 100,000   100,000   
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 100,000   100,000   
น้ำท่วม -    -   
ภัยธรรมชาติ -   -  
อื่นๆ -    
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)    
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+2)    (1+11)  
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000   50,000   
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 50,000   50,000   
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000   200,000   
เบี้ยประกันภัย 7,900    7,900  
ส่วนลด %(ประหยัด) -1,000    -1,000  
คงจ่าย 6,900    6,900  

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถยนต์กลุ่ม 2-5 (ยกเว้นรถสปอร์ตนำเข้า 2 ประตู) (คุ้มครองความเสียหายเฉี่ยวชนยานพาหนะทางบกเท่านั้น)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (เก๋ง+กระบะ 4 ประตู รหัส 110) (กระบะ+CAB 320) (รถตู้ส่วนบุคคล 210)
3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. อัตราเบี้ยนี้รวมบริการเสริมพิเศษ Roadside service ,ไม่จำกัดอายุรถ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มี คอกเหล็ก ตู้เเห้ง การตกแต่งหรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก