เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง เก๋ง(110)      
2+110      
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 500,000      
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  1,000,000      
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -      
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง) 200,000      
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 200,000      
น้ำท่วม 200,000      
ภัยธรรมชาติ -      
อื่นๆ -      
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)      
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+4)      
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000      
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 50,000      
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000      
เบี้ยประกันภัย 8,700      
ส่วนลด % (ประหยัด) -1,100      
คงจ่าย 7,600      

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถญี่ปุ่น+BENZ (ยกเว้นรถยุโรป และรถสปอร์ตนำเข้า 2 ประตู)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (เก๋ง+กระบะ 4 ประตู รหัส 110) (ไม่รับจดนามนิติบุคคล เเละรถมีคอกเหล็กหลังคาเพื่อขนส่งสินค้า)
3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. ฟรี(บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชม ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)จำกัดอายุรถไม่เกิน15ปี,ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก