เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ชั้น1 MSIG ชั้น1 MSIG ชั้น1 MSIG ชั้น1 MSIG
ทุน 1 เเสน ทุน 2 เเสน ทุน 3 เเสน ทุน 4 เเสน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 500,000 500,000 500,000 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  2,500,000  2,500,000  2,500,000 2,500,000 
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -  -  -
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง)  100,000 200,000  300,000  400,000 
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 100,000 200,000 300,000 400,000
น้ำท่วม 100,000 200,000 300,000 400,000
ภัยธรรมชาติ - - - -
อื่นๆ - - - -
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง) 3,000 3,000  3,000  3,000
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+4) (1+4) (1+4)  (1+4)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 100,000 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 100,000 100,000 100,000 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 300,000 300,000 300,000
เบี้ยประกันภัย 8,999 9,999 10,999 11,999
ส่วนลด % (ประหยัด) -1,099 -1,199 -1,399 -1,499
คงจ่าย 7,900 8,800 9,600 10,500

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถญี่ปุ่น กลุ่ม3-5 (ยกเว้นรถยุโรป และรถสปอร์ตนำเข้า 2 ประตู)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล(เก๋ง+กระบะ4ประตู รหัส110)(ไม่รับจดนามนิติบุคคล เเละรถมีคอกเหล็กหลังคาเพื่อขนส่งสินค้า)
3. (รับรถอายุไม่เกิน12ปี) เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. ฟรี(บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชม ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน 
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก