เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง กระบะ(320)      
2A320      
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 500,000      
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  1,000,000      
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -      
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง)  100,000      
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้  100,000      
น้ำท่วม -      
ภัยธรรมชาติ -      
อื่นๆ -      
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)      
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+3)      
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000      
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 100,000      
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000      
เบี้ยประกันภัย      
ส่วนลด % (ประหยัด)      
คงจ่าย      

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. (ค่าเสียหายส่วนเเรก2000บาท ถ้าผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า35เมื่อเป็นฝ่ายประมาท)                                                                  2. สำหรับรถญี่ปุ่น (รถยุโรป นำเข้า เพิ่มเบี้ย1,000บาท)                                                                                                      3. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (กระบะ+CAB รหัส 320)                                                                                                            4. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)                                                                                          5. คุ้มครองความเสียหายเฉพาะเฉี่ยวชนยานพาหนะทางบกเท่านั้น (ไม่จำกัดอายุรถ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน)      6.ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ                          7.ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ                                                                      8. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก