เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง กระบะ(320) กระบะ(320) รถตู้(210) แท็กซี่(710)
PN320 2A320 2A210 2A710
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  1,000,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000 
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -  -  -
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง) 100,000 100,000   100,000 100,000 
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ - 100,000 100,000 100,000
น้ำท่วม - - - -
ภัยธรรมชาติ - - - -
อื่นๆ - - - -
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)  -
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+3) (1+3) (1+3)  (1+4)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 50,000 50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 100,000 50,000 50,000 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัย 000,000 000,000 000,000 000,000
ส่วนลด % - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000
คงจ่าย 000,000 000,000 000,000 000,000

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถญี่ปุ่น (รถยุโรปนำเข้า เพิ่มราคาเบี้ย1,000บาท)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (กระบะ+CAB รหัส 320)
3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. คุ้มครองความเสียหายเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกที่มีเครื่องยนต์เท่านั้น ไม่จำกัดอายุรถ ไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก