เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

KPP insurance.com

420 ปากซอยอินทามระ20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Tel: 02-6917773 089-4809029 Line:keng1kpp

KPP insurance.com 02-6917773 Line:0894809029

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง กระบะ(320)      
3+320      
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อคน) 400,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (ต่อครั้ง)  10,000,000  10,000,000 10,000,000  10,000,000 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)  400,000  
ความเสียหายส่วนแรก DD (ต่อครั้ง)  -    
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้        
ความเสียหายต่อตัวรถ (ต่อครั้ง)  100,000  
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ -
น้ำท่วม -
ภัยธรรมชาติ -
อื่นๆ -
ความเสียหายส่วนเเรก DD (ต่อครั้ง)  
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย (1+3)      
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
เบี้ยประกันภัย 5,999      
ส่วนลด % (ประหยัด) -1,299      
คงจ่าย 4,700      

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง

1. สำหรับรถญี่ปุ่น (ยกเว้นรถยนต์กลุ่ม1 ยุโรป+ประเทศจีน+มาเลเซีย+อินโดนีเซีย PROTON CHERRY ฯลฯ)
2. รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (กระบะ+CAB รหัส 320)
3. เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
4. จำกัดอายุรถไม่เกิน 2-15 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
5. ไม่รับประกันรถที่มีการตกแต่ง หรือดัดแปลงสภาพ เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ฯลฯ
6. ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
7. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันที่เลือก                                              8.  กรณีรุ่น HYBRID คิดเบี้ยเพิ่ม 1,075 บาท (รวมภาษีอากร)                                                                                          9. กรณีติดตั้งเเก๊ส คิดเบี้ยเพิ่ม 538 บาท (รวมภาษีอากร)