เคพีพีอินชัวรัน ประกันรถยนต์

 

 วิริยะ 
viriyah logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน 7,500 จ่าย 6,600฿
  ทุน 2 แสน 8,800 จ่าย 7,700฿
  ทุน 3 แสน 9,900 จ่าย 8,700฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน 7,500 จ่าย 6,600฿
  ทุน 2 แสน 9,900 จ่าย 8,700฿
  ทุน 3 แสน 10,900 จ่าย 9,500฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน 6,600 จ่าย 5,800฿
  ทุน 2 แสน
7,700 จ่าย 6,800฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน 6,600 จ่าย 5,800฿
  ทุน 2 แสน 7,700 จ่าย 6,800฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
เอเชีย
logo-asiain
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน1แสน35up 5,900 จ่าย 5,200฿
  ทุน2แสน35up 6,900 จ่าย 6,200฿
  ทุน 1 แสน   6,900 จ่าย x,xxx฿
  ทุน1.5แสน    (น้ำท่วม1เเสน) 
7,900 จ่าย 6,800฿
  ทุน  2 แสน     (น้ำท่วม2เเสน)    8,500 จ่าย 7,300฿
  ทุน  3 เเสน     (น้ำท่วม2เเสน) 
9,500 จ่าย 8,200฿
 (กระบะ) ทุน1แสน35up 6,500 จ่าย 5,700฿
  ทุน2แสน35up 7,500 จ่าย 6,700฿
  ทุน 1แสน  6,900 จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1.5 แสน   (น้ำท่วม1เเสน) 
7,900 จ่าย 6,800฿
  ทุน  2 แสน     (น้ำท่วม2เเสน) 
8,500 จ่าย 7,300฿
ทุน  3 เเสน     (น้ำท่วม2เเสน) 9,500 จ่าย 8,200฿
3+  (เก๋ง) ทุน 1 แสน 7,500 จ่าย 6,500฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน 7,500 จ่าย 6,500฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 อาคเนย์
8Pic1
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน 6,799 จ่าย 5,700฿
  ทุน 2 แสน 7,399 จ่าย 6,200฿
  ทุน 3 แสน 7,999 จ่าย 6,700฿
  ทุน 4 แสน
8,899 จ่าย 7,500฿
  ทุน 5 แสน 9,799 จ่าย 8,200฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน 7,599 จ่าย 6,400฿
  ทุน 2 แสน 8,599 จ่าย 7,300฿
  ทุน 3 แสน 9,499 จ่าย 8,000฿
  ทุน 4 แสน
10,599 จ่าย 8,900฿
  ทุน 5 แสน 11,699 จ่าย 9,800฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน 6,399 จ่าย 5,400฿
  ทุน 2 แสน
6,999 จ่าย 5,900฿
  ทุน 3 แสน 7,599 จ่าย 6,400฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน 6,899 จ่าย 5,800฿
  ทุน 2 แสน 7,699 จ่าย 6,500฿
  ทุน 3 แสน 8,499 จ่าย 7,200฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 สินทรัพย์ 
asset logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 6,300 จ่าย 4,900฿
  ทุน 1 แสน 6,600 จ่าย 5,100฿
  ทุน 1.5แสน 6,800 จ่าย 5,300฿
  ทุน 2 แสน 7,100 จ่าย 5,500฿
  ทุน 3 แสน
7,600 จ่าย 5,900฿
ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 6,300 จ่าย 4,900฿
ทุน 1 แสน 6,600 จ่าย 5,100฿
  ทุน 1.5แสน 7,400 จ่าย 5,700฿
  ทุน 2 แสน 7,800 จ่าย 6,000฿
  ทุน 3 แสน
9,000 จ่าย 6,900฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 5,300 จ่าย 4,200฿
  ทุน 1 แสน 6,000 จ่าย 4,700฿
  ทุน 1.5แสน
6,300 จ่าย 4,900฿
  ทุน 2 แสน 6,600 จ่าย 5,100฿
  ทุน 3 แสน 7,300 จ่าย 5,700฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 5,300 จ่าย 4,200฿
ทุน 1 แสน 6,000 จ่าย 4,700฿
  ทุน 1.5แสน 6,300 จ่าย 4,900฿
  ทุน 2 แสน 6,600 จ่าย 5,100฿
  ทุน 3 แสน
7,300 จ่าย 5,700฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+ MINI (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 4,999 จ่าย 4,000฿
  ทุน 1 แสน 5,999 จ่าย 4,700฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+ MINI (กระบะ) ทุน 5 หมื่น 5,299 จ่าย 4,200฿
  ทุน 1 แสน 5,999 จ่าย 4,700฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 แอลเอ็มจี 
lmg1
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน 7,900 จ่าย 6,900฿
  ทุน 2 แสน 8,900 จ่าย 7,800฿
  ทุน 3 แสน 9,900 จ่าย 8,700฿
  ทุน 4 แสน
11,000 จ่าย 9,600฿
  ทุน 5 แสน 12,100 จ่าย 10,600฿
(กระบะ+ตู้) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
   ทุน 1 แสน 7,900 จ่าย 6,900฿
  ทุน 2 แสน 8,900 จ่าย 7,800฿
  ทุน 3 แสน 9,900 จ่าย 8,700฿
  ทุน 4 แสน
11,000 จ่าย 9,600฿
  ทุน 5 แสน 12,100 จ่าย 10,600฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน 6,900 จ่าย 6,100฿
  ทุน 2 แสน
7,900 จ่าย 6,900฿
  ทุน 3 แสน 8,900 จ่าย 7,800฿
  ทุน 4 แสน 9,500 จ่าย 8,300฿
  ทุน 5 แสน 10,000 จ่าย 8,800฿
(กระบะ+ตู้) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน 6,900 จ่าย 6,100฿
  ทุน 2 แสน 7,900 จ่าย 6,900฿
  ทุน 3 แสน 8,900 จ่าย 7,800฿
  ทุน 4 แสน
9,500 จ่าย 8,300฿
  ทุน 5 แสน 10,000 จ่าย 8,800฿
 อลิอันซ์ ซี.พี. 
ll3
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 6,300 จ่าย 5,600฿
  ทุน 1 แสน 6,900 จ่าย 6,100฿
  ทุน 2 แสน 7,300 จ่าย 6,400฿
  ทุน 3 แสน 7,600 จ่าย 6,700฿
  ทุน 4 แสน
8,400 จ่าย 7,400฿
  ทุน 5 แสน 9,300 จ่าย 8,200฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 6,300 จ่าย 5,600฿
ทุน 1 แสน 6,900 จ่าย 6,100฿
  ทุน 2 แสน 8,100 จ่าย 7,100฿
  ทุน 3 แสน 8,900 จ่าย 7,800฿
  ทุน 4 แสน
9,900 จ่าย 8,700฿
  ทุน 5 แสน 11,500 จ่าย 10,100฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น 5,600 จ่าย 4,900฿
  ทุน 1 แสน 6,100 จ่าย 5,400฿
  ทุน 2 แสน
6,600 จ่าย 5,800฿
  ทุน 3 แสน 7,200 จ่าย 6,300฿
  ทุน 4 แสน 7,600 จ่าย 6,700฿
  ทุน 5 แสน 8,700 จ่าย 7,600฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น 5,600 จ่าย 4,900฿
ทุน 1 แสน 6,100 จ่าย 5,400฿
  ทุน 2 แสน 6,600 จ่าย 5,800฿
  ทุน 3 แสน 7,200 จ่าย 6,300฿
  ทุน 4 แสน
7,750 จ่าย 6,800฿
  ทุน 5 แสน 8,500 จ่าย 7,500฿
 เอ็มเอสไอจี 
logo msig
ชั้น1(เก๋ง) ULTRA SAVE ทุน1-5เเสน  (EXCESS 3,000) 
8,999 จ่าย 7,900฿
 2+(เก๋ง)  ทุน 1 แสน   (น้ำท่วม1เเสน)
7,700 จ่าย 6,800฿
   ทุน 2 แสน   (น้ำท่วม2เเสน)  8,700 จ่าย 7,600฿
   ทุน 3 แสน   (น้ำท่วม3เเสน) 9,300 จ่าย 8,200฿
   ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
   ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ)  ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
 ทุน 1 แสน   (น้ำท่วม1เเสน) 7,700 จ่าย 6,800฿
   ทุน 2 แสน   (น้ำท่วม2เเสน) 8,700 จ่าย 7,600฿
   ทุน 3 แสน   (น้ำท่วม3เเสน) 9,300 จ่าย 8,200฿
   ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
   ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง)  ทุน1เเสนS   (น้ำท่วม1เเสน)
5,300 จ่าย 5,100฿
   ทุน 1 แสน   (น้ำท่วม1เเสน) 7,000 จ่าย 6,200฿
   ทุน 2 แสน   (น้ำท่วม2เเสน)
7,800 จ่าย 6,900฿
   ทุน 3 แสน   (น้ำท่วม3เเสน) 8,800 จ่าย 7,700฿
   ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
   ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ)  ทุน1เเสนS   (น้ำท่วม1เเสน)
5,300 จ่าย 5,100฿
 ทุน 1 แสน   (น้ำท่วม1เเสน) 7,000 จ่าย 6,200฿
   ทุน 2 แสน   (น้ำท่วม2เเสน) 7,800 จ่าย 6,900฿
   ทุน 3 แสน   (น้ำท่วม3เเสน) 8,800 จ่าย 7,700฿
   ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
   ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 เมืองไทย
logo mti
2+  (เก๋ง) ทุน 1 เเสน 7,400 จ่าย 6,500฿
  ทุน 1.5 แสน 7,600 จ่าย 6,700฿
  ทุน 2 แสน 8,000 จ่าย 7,000฿
  ทุน 2.5 แสน 8,400 จ่าย 7,400฿
  ทุน 3 แสน
9,000 จ่าย 7,900฿
  ทุน 3.5 แสน 9,500 จ่าย 8,300฿
(กระบะ+ตู้) ทุน 1 เเสน 7,400 จ่าย 6,500฿
ทุน 1.5 แสน 7,600 จ่าย 6,700฿
  ทุน 2 แสน 8,000 จ่าย 7,000฿
  ทุน 2.5 แสน 8,400 จ่าย 7,400฿
  ทุน 3 แสน
9,000 จ่าย 7,900฿
  ทุน 3.5 แสน 9,500 จ่าย 8,300฿
3+  (เก๋ง) ทุน 1 เเสน 6,700 จ่าย 5,900฿
  ทุน 1.5 แสน 6,900 จ่าย 6,100฿
  ทุน 2 แสน
7,100 จ่าย 6,200฿
  ทุน 2.5 แสน 7,300 จ่าย 6,400฿
  ทุน 3 แสน 7,500 จ่าย 6,600฿
  ทุน 3.5 แสน 7,700 จ่าย 6,800฿
(กระบะ+ตู้) ทุน 1 เเสน 6,700 จ่าย 5,900฿
ทุน 1.5 แสน 6,900 จ่าย 6,100฿
  ทุน 2 แสน 7,100 จ่าย 6,200฿
  ทุน 2.5 แสน 7,300 จ่าย 6,400฿
  ทุน 3 แสน
7,500 จ่าย 6,600฿
  ทุน 3.5 แสน 7,700 จ่าย 6,800฿

 เทเวศ

 logo deves

2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 มิตรเเท้ 
mittare logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 ไทยไพบูลย์ 
thaipaiboon logo
2+  (เก๋ง) ทุน1เเสน35up 5,163 จ่าย x,xxx฿
  ทุน1แสน35up
5,163 จ่าย 4,300฿
  ทุน1.5แสน35up
5,544
 จ่าย 4,700฿
  ทุน 1 แสน
6,555
จ่าย 5,500฿
  ทุน 1.5 แสน
7,125
จ่าย 6,000฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน1แสน35up
6,114
จ่าย 5,100฿
  ทุน1.5แสน35up 6,493
จ่าย 5,400฿
  ทุน 1 แสน 7,504
จ่าย 6,300฿
  ทุน 1.5 แสน
8,075
จ่าย 6,700฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน
6,068
จ่าย 5,100฿
  ทุน 1.5 แสน
6,460
จ่าย 5,400฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1.5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน
6,068
จ่าย 5,100฿
  ทุน 1.5 แสน
6,460
จ่าย 5,400฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1,5 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 เคเอสเค 
ksk logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 สินมั่นคง
logo smk
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 กรุงเทพ 
logo bangkok
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 คุ้มภัย 
safety logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 ไทยวิวัฒน์ 
logo thaivivat
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 ไทยศรี 
TZI logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 ทิพย 
tipaya logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 นวกิจ 
navakij. logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 นำสิน 
namsengins logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
 บริษัทกลาง 
rvp logo
2+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
3+  (เก๋ง) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
(กระบะ) ทุน 5 หมื่น x,xxx จ่าย x,xxx฿
ทุน 1 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 2 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 3 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 4 แสน
x,xxx จ่าย x,xxx฿
  ทุน 5 แสน x,xxx จ่าย x,xxx฿

(อาจมีข้อมูลเงื่อนไขเปลี่ยนเเปลงโดยไม่ได้เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นต่างๆ
เช็คเบี้ยเทียบทุกบริษัทชั้้นนำ
ประกันชั้น 1,2,3,2+,3+ พรบ.งานต่ออายุ งานใหม่ โอนโค้ด ทุกประเภท
พรบ เก๋ง 545 กระบะ 800 
พรบ รถตู้ 1,000
(พรบ รับส่วนลด100 บาท เมื่อซื้อคู่ประกันภัยที่จัดโปรโมรชั่น)
2752915z5p4b4w0ss...รับฟรี ผ้าไมโครไฟเบอร์ มูลค่า 150฿ เมื่อสั่งซื้อวันนี้...2752915z5p4b4w0ss

(รับต่อภาษีรถยนต์)

(ขั้นตอนการสั่งซื้อ+บัญชีธนาคาร คลิก)

ผ่อน 0% 6 เดือน (รับบัตรเครดิต)
ส่วนลดต่างๆไม่สามารถใช้กับระบบผ่อนชำระได้(จัดส่งฟรีทั่วไทย)
สอบถาม + เช็คเบี้ยโทร 02-6917773 089-4809029, 084-0043367
FAX-02-1083626  
ID LINE keng1kpp 
Email: keng1kpp@hotmail.com
ri iconประกันชั้น3 เก๋ง กระบะ ตู้ TAXI
ri iconประกันชั้น3 พร้อมพรบ
ri iconประกัน 2+
ri iconประกัน 3+

เคพีพี อินชัวรัน ประกันภัยรถยนต์

โปรโมรชั่น ประกันภัยชั้น 1 ,2+,3+,3,พรบ

เช็คเบี้ย ชั้น 1 ลด 10-20%  02-6917773
click  2+ จ่ายเริ่มต้น 4,900  3+จ่าย 4,200
ชั้น 3 เก๋ง 1,550 กระบะ 2,100

รับส่วนลด 10-20% ขึ้นไป ขายทุกบริษัทชั้นนำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-6917773 089-4809029 084-0043367  (Id line:keng1kpp) Email:keng1kpp@hotmail.com
(ลองแวะมาเช็คเบี้ยกับเราก่อนครับ แล้วค่อยตัดสินใจ)
KPPยินดีให้บริการ สะดวกปลอดภัย ไว้วางใจได้ครับ
(ให้คำปรึกษาประสานงานดูเเลลูกค้าตลอดอายุกรมธรรม์)
420 อินทามระ20 ถ.สุทธิสาร เเขวงดินเเดง เขตดินเเดง ก.ท.ม.10400
TEL- 02-6917773 089-4809029 084-0043367 FAX- 02-69177736